Místo konání

Ústav translatologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Hybernská 3 (Šporkův palác), 110 00, Praha 1

H303